TRACKING

Find your tracking number
Kahit kailan Maasahan,
Kahit saan Makakarating.
People. Partnership.
Performance.
Keeping our customers
satisfied.
Previous
Next
Kahit kailan Maasahan,
Kahit saan Makakarating.
People. Partnership.
Performance.
Keeping our customers
satisfied.
Previous
Next

Get a free Quote

Over 460 Branches Nationwide.

Find a branch near you!

Our Services

Delivery Service

JRS is the leading courier company when it comes to next-day delivery services anywhere in the country.

Corporate Solution

Let us help you grow, whether you are a small, medium, or large enterprise JRS Express can provide business solutions that will fit your needs.

JRS OFFICE +

JRS Express in partnership with Computer Store Inc. provides graphic layout, computer services and more. Available on selected branches nationwide.

1. AGREE ON P.O.D.

Magkakasundo ang sender at receiver sa mode of payment na gagamitin para sa POD na transaksyon – Gcash at Paymaya.

2. DROP OFF

Pupunta and sender sa JRS branch para i dropoff ang padala o magschedule ng pick-up at bayaran ang shipping fee at valuation charge. Mag fillup ng Know Your Customer form kung ikaw ay first time sender.

Ibigay ang mga sumusunod na detalye sa JRS Express clerk o messenger:

Pangalan
Contact Number
Address
Total value ng padala
Total na icocollect kay receiver

3. TRACK

Ang padala ay maaring i-track sa www.jrs-express.com. Ilagay lang ang OR number at BC code at i-track

4. PAY AND RECEIVE

Pag dumating na ang JRS rider sa inyong bahay, magbabayad ang receiver gamit ang QR code na Gcash o Paymaya na nasa ID ni JRS rider.

Siguraduhing ang QR code na gagamitin ng JRS personnel ay nasa pangalan ng JRS Express at nasa format na:”JRS” “Branch Name” “Pick up Man No.”

Ang receiver at rider ay parehong makakatangap ng text message na kumpirmasyon ng pagbabayad

1. AGREE ON P.O.D.

Makipag-usap sa sender na ang magiging mode of payment ay through GCash o Paymaya – ang receiver ang magbabayad sa rider pagdating ng kanilang delivery.

2. DROP OFF

Magpunta ang sender sa pinaka-malapit na JRS Branch para i-drop off ang padala.

Babayaran ng nagpapadala ang shipping fee at valuation charge. Ipapaalam din ng sender sa JRS Express ang total amount na babayaran ninyo: 

Ibibigay ng seller and personal details ninyo sa JRS Express, gaya ng:

  • Pangalan
  • Contact Number
  • Address
  • Halaga ng padala
  • Total na icocollect mula sa inyo

3. TRACK

Makakatanggap ang nagpapadala ng SMS confirmation na naglalaman ng tracking number. Maaaring i-track ng nagpapadala ang package sa JRS Express website.

4. PAY AND RECEIVE

Pagkarating sa inyo ng JRS Express Rider, ang payment ay sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na matatagpuan sa ID na suot ng JRS Express Delivery Personnel.

Tingnang maigi at siguraduhing ang QR Code na ipiprisinta ng JRS Personnel ay nasa pangalan ng JRS Express, at nasa format na: “JRS” “Branch Name” “Pick up man No.”

Kayo at ang rider ay parehong makakatanggap ng text message na kumpirmasyon ng Pagbayad.