About Us

What is JRS Express?

JRS Express is a leading express-delivery company in the Philippines. Besides express-delivery service, we also provide value-added logistic services to our customers through our nationwide network of 450 branches. 

Over the course of six decades, we have established ourselves as one of the largest express delivery service providers in the country.

Our Story

The JRS Business Corporation (JRS or the “Company”) was organized by its original incorporators and duly registered with the Securities and Exchange Commission (SEC) on June 16, 1960.

Read More >

Vision

To be among the leading courier and logistics companies of the world.

Mission

To provide world-class courier services, logistics and supply-chain solutions to all and to foster nation-building.

1. AGREE ON P.O.D.

Makipag-usap sa sender na ang magiging mode of payment ay through GCash o Paymaya – ang receiver ang magbabayad sa rider pagdating ng kanilang delivery.

2. DROP OFF

Magpunta ang sender sa pinaka-malapit na JRS Branch para i-drop off ang padala.

Babayaran ng nagpapadala ang shipping fee at valuation charge. Ipapaalam din ng sender sa JRS Express ang total amount na babayaran ninyo: 

Ibibigay ng seller and personal details ninyo sa JRS Express, gaya ng:

  • Pangalan
  • Contact Number
  • Address
  • Halaga ng padala
  • Total na icocollect mula sa inyo

3. TRACK

Makakatanggap ang nagpapadala ng SMS confirmation na naglalaman ng tracking number. Maaaring i-track ng nagpapadala ang package sa JRS Express website.

4. PAY AND RECEIVE

Pagkarating sa inyo ng JRS Express Rider, ang payment ay sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na matatagpuan sa ID na suot ng JRS Express Delivery Personnel.

Tingnang maigi at siguraduhing ang QR Code na ipiprisinta ng JRS Personnel ay nasa pangalan ng JRS Express, at nasa format na: “JRS” “Branch Name” “Pick up man No.”

Kayo at ang rider ay parehong makakatanggap ng text message na kumpirmasyon ng Pagbayad.